94 - 047 Łódź, Al. Wyszyńskiego 44
tel. 42 686 82 83
e-mail: szkoly@lomisiak.edu.pl

Strona główna

Technik obsługi turystycznej

Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MENiS.


Okres nauki: 4 semestryPrzedmioty nauczane:

1. Język angielski

2. Język Hiszpański

3. Podstawy ekonomiczno-prawne

4. Obsługa ruchu turystycznego

5. Organizacja turystyki

6. Geografia turystyczna

7. Technika pracy biurowej

8. Podstawy rachunkowosci i finansów

9. Marketing w turystyce

10. Zajęcia praktyczne

11. Praktyka zawodowa

Po za tym odbywają się zajęcia omawiające zasady oceniania egzaminu zawodowego, oraz ulatwiające poprawne napisanie jego praktycznej oraz teoretycznej części.