94 - 047 Łódź, Al. Wyszyńskiego 44
tel. 42 686 82 83
e-mail: szkoly@lomisiak.edu.pl

Strona główna

Program

Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MENiS i ma uprawnienia szkoły publicznej.

Program poszczególnych kierunków nauczania:

Technik Informatyk

Technik Obsługi turystycznej

Technik Administracji

Szanowni Państwo, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a co za tym idzie poszerzenie rynku pracy stworzyło wiele możliwości młodym ludziom. Szczególnie duże szanse znalezienia dobrej pracy mają osoby dobrze znające język obcy i uczące się zawodów technika obsługi turystycznej, technika informatyki, technika administracji.

Od 2007 r. absolwenci naszej szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej i z powodzeniem zdają egzamin państwowy, dzięki któremu uzyskają dyplomy "Euro-pass" (w języku angielskim, niemieckim lub francuskim) ułatwiające znalezienie pracy nie tylko w kraju ale i za granicą.

Kadra naszej szkoły to w większości egzaminatorzy przedmiotów zawodowych. Nauczyciele są więc świetnymi fachowcami, mającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe i pedagogiczne, w związku z czym gwarantują najlepsze przygotowanie naszych absolwentów do pracy w wyżej wymienionych zawodach.