94 - 047 Łódź, Al. Wyszyńskiego 44
tel. 42 686 82 83
e-mail: szkoly@lomisiak.edu.pl

Strona główna

Technik Informatyk

Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MENiS.


Okres nauki: 4 semestry


Przedmioty nauczane:

1. Język angielski

2. Systemy operacyjne

3. Programowane strukturalne

4. Urzšdzenia techniki komputerowej

5. Oprogramowanie biurowe

6. Programowanie obiektowe

7. Multimedia i grafika komputerowa

8. Sieci komputerowe

9. Zarys wiedzy o gospodarce

10. Zajęcia specjalizacyjne

11. Praktyka zawodowa

Po za tym odbywają się zajęcia omawiające zasady oceniania egzaminu zawodowego, oraz ulatwiające poprawne napisanie jego praktycznej oraz teoretycznej części.