94 - 047 Łódź, Al. Wyszyńskiego 44
tel. 42 686 82 83
e-mail: szkoly@lomisiak.edu.pl

Retkińskie Studium Policealne

Rok zał. 1999


Retkińskie Studium Policealne jest prywatną szkołą prowadzoną przez Jolantę i Jana Misiaków.

MATURA NIE JEST WYMAGANA

Studium jest dwuletnią szkołą policealną dla dorosłych (na podbudowie szkoły średniej) kształcącą w systemie dziennym lub zaocznym w zawodach:

Technik Informatyk

Technik Obsługi turystycznej

Technik Administracji


Do najważniejszych wyróżników szkoły należą m.in.:

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.
Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00 - 16:00