94 - 047 Łódź, Al. Wyszyńskiego 44
tel. 42 686 82 83
e-mail: szkoly@lomisiak.edu.pl

Strona główna

technik administracji

Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MENiS.


Okres nauki: 4 semestryPrzedmioty nauczane:

1. Język angielski

2. Prawo administracyjne

3. Postępowanie administracyjne

4. Prawo finansów publicznych

5. Prawo gospodarcze

6. Prawo pracy i ubezpieczeń publicznych

7. Gospodarka i gospodarowanie

8. Zarys statystyki

9. Rachunkowosć i analiza ekonomiczna

10. Socjologia i psychologia społeczna

11. Technika biurowa

12. Organizacja pracy biurowej

13. Praktyka zawodowa

Po za tym odbywają się zajęcia omawiające zasady oceniania egzaminu zawodowego, oraz ulatwiające poprawne napisanie jego praktycznej oraz teoretycznej części.